Bộ ấm chén vung lõm bọc đồng – vẽ trúc lâm thất hiền

Liên hệ

Sản phẩm bao gồm 

– 1 ấm

– 6 chén

– 7 đĩa kê