Bộ ấm tử sa phù dung – men đen đắp nổi – đầy đủ phụ kiện

Liên hệ

Bộ sản phẩm bao gồm:
– 01 Ấm pha trà:
– 01 đĩa kê ấm
– 06 chén
– 06 đĩa kê chén
– 01 lọ đựng chè
– 01 gạt tàn thuốc lá
– 01 lọ đựng tăm