Bộ ấm pha trà Phúc Lộc Thọ – đầy đủ phụ kiện – bọc đồng cao cấp

Liên hệ

– 01 Ấm pha trà: đựng được 0.4l nước

– 01 đĩa kê ấm

– 06 chén

– 06 đĩa kê chén

– 01 lọ đựng chè

– 01 gạt tàn thuốc lá

– 01 ống đựng tăm

– 01 lọ đổ nước thừa