Bát Cơm Sò

Liên hệ

Bát Cơm Sò
Sản Phẩm đuợc nung ở nhiệt độ cao nên khử hết chì và cadimi độc hại an toàn cho người sử dụng

Call Now