Bộ đồ ăn Bát Tràng – Bách thọ bách phúc

Liên hệ

Bộ đồ ăn Bát Tràng – vẽ chữ THỌ bao gồm:
10 bát ăn cơm
4 đĩa tròn
2 bát chiết yêu
2 bát tô đựng canh
1 Âu đựng cơm
1 bát đựng nước chấm
1 đĩa đựng muối