Bộ ấm chén dáng trái cam – men rạn cổ

Liên hệ

Bộ ấm chén men rạn cổ
Bao gồm : 1 bình trà, 6 chén trà, 7 đĩa kê

Call Now