Bát ăn cơm vẽ Tùng Hạc – men chàm – cao 6 cm – đường kính 12 cm

Liên hệ