Bộ đồ ăn Bách thọ bách phúc

Liên hệ

Bộ đồ ăn vẽ chữ THỌ bao gồm:
bát ăn cơm
đĩa tròn
bát chiết yêu
bát tô đựng canh
âu đựng cơm
bát đựng nước chấm
đĩa đựng muối
Call Now