Bộ đồ ăn vẽ Phượng – men lam cổ

Liên hệ

Bộ sản phẩm bao gồm:
– 10 bát ăn cơm
– 02 bát tô (đường kính 18cm)
– 02 bát triết yêu (đường kính 18cm)
– 02 đĩa đường kín 22cm
– 01 đĩa đường kính 20cm
– 01 đĩa đường kính 18cm
– 01 đĩa đường kính 16cm
– 01 bát súp
– 01 Phạng cơm
– 01 đĩa bầu dục
– 01 bát đựng mắm
– 01 bát đựng muối

Call Now