Bát Tô Sò size 14 – 20cm

Liên hệ

Bát Tô Sò 18cm
Sản Phẩm đuợc nung ở nhiệt độ cao nên khử hết chì và cadimi độc hại an toàn cho người sử dụng

Call Now