Set gia vị Sò

Liên hệ

Set gia vị gồm :
– 1 Bát chấm
– 1 Đĩa chấm
Sản Phẩm đuợc nung ở nhiệt độ cao nên khử hết chì và cadimi độc hại an toàn cho người sử dụng

Call Now